نام دوره ICDL kids
دسته بندی کودکان
تعداد دوره 6
 ICDL kids
توضیحات

در این دوره 7 مهارت را به افراد آموزش می دهیم.

دوره ها
1403/03/12 1403/04/06
شنبه10:15-11:45,دوشنبه10:15-11:45,چهار شنبه10:15-11:45
750,000 تومان
1403/01/16 1403/03/31
پنج شنبه10:15-11:45
680,000 تومان
در حال برگزاری
1402/11/26 1402/12/26
یکشنبه16:00-17:30
0 تومان
تمام شده
1402/11/09 1402/12/21
دوشنبه17:45-19:15,چهار شنبه17:45-19:15
680,000 تومان
تمام شده
1402/09/04 1402/10/20
شنبه17:45-19:15,سه شنبه17:45-19:15
680,000 تومان
تمام شده