نام دوره آموزش پایتون پیشرفته
دسته بندی بازی سازی
تعداد دوره 2
 آموزش پایتون پیشرفته
توضیحات

دوره ها
1402/11/29 1402/12/29
چهار شنبه19:30-21:00
0 تومان
تمام شده
1402/06/01 1402/07/01
شنبه08:30-10:00,دوشنبه08:30-10:00,چهار شنبه08:30-10:00
800,000 تومان
تمام شده