نام دوره Scratch Midlevel
دسته بندی کودکان
تعداد دوره 19
 Scratch Midlevel
توضیحات

مدت دوره در این ترم 25 ساعت و تعداد جلسات 10 جلسه به مدت زمان 1ساعت و ربع  خواهد بود.

  • این دوره برای کودکان 10تا 14 سال پیشنهاد می شود.
  • متولدین سال های 1388-1393 
  • دانش آموزان پایه های تحصیلی چهارم تا ششم (دوره دوم دبستان

دوره ها
1403/03/13 1403/04/07
یکشنبه16:00-17:30,سه شنبه16:00-17:30,پنج شنبه16:00-17:30
670,000 تومان
1402/12/17 1402/12/18
پنج شنبه10:15-11:45
300,000 تومان
تمام شده
1402/11/26 1402/12/26
یکشنبه17:45-19:15
0 تومان
تمام شده
1402/11/14 1402/12/21
دوشنبه16:00-17:30,شنبه16:00-17:30
670,000 تومان
تمام شده
1402/05/30 1402/06/29
دوشنبه10:15-11:45,چهار شنبه10:15-11:45
560,000 تومان
تمام شده