نام دوره Scratch Senior
دسته بندی کودکان
تعداد دوره 9
 Scratch Senior
توضیحات

مدت این دوره 25 ساعت و تعداد جلسات 10 جلسه 1 ساعت و 15 دقیقه خواهد بود.

در ادامه ترم 2 این ترم ارائه میشود.

دوره ها
1403/01/18 1403/02/18
شنبه16:00-17:30,چهار شنبه16:00-17:30
680,000 تومان
تمام شده
1402/11/26 1402/12/26
سه شنبه17:45-19:15
0 تومان
تمام شده
1402/07/20 1402/09/23
پنج شنبه08:30-10:00
670,000 تومان
تمام شده
1402/06/05 1402/07/05
یکشنبه17:45-19:15,سه شنبه17:45-19:15
670,000 تومان
تمام شده
1402/05/25 1402/06/29
چهار شنبه10:15-11:45,شنبه10:15-11:45
670,000 تومان
تمام شده